Klimatnyckeltal för svenska kommuner - Klimatkommunerna

4263

Mycket mer för mindre - Disruptive Innovation

SCB, SKL, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket, Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 24 nov. 2017 — Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området delat med invånare i ton  Första kvartalet 2020 minskade de klimatpåverkande utsläppen kraftigt, med hela 8.1 % jämfört med samma period föregående år, enligt SCB:s sammanställning.

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

  1. Luna bvc maria
  2. Johanna sinisalo
  3. Faktisk skatt på lön
  4. Effektiv ränta vad betyder det

I rapporten redovisas Sveriges riktiga konsumtionsbaserade utsläpp och kanske är det slut med klapparna på axeln för Sveriges stora minskning av utsläpp. Sedan 1990 har de nationella utsläppen minskat med 25 procent. Eftersom vi importerar en stor del av de varor, inklusive livsmedel, som vi konsumerar i Sverige och att vi även exporterar till exempel stål och timmer, så kan det var intressant att titta på hur utsläppen från svenskars konsumtion fördelar sig. De konsumtionsbaserade utsläppen består av utsläpp som sker i Sverige från svensk konsumtion plus utsläpp i andra länder från det vi Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas.

Här använder projektet motsvarande datamaterial och metod som ligger till grund för de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser som beräknas årligen av SCB på uppdrag av Naturvårdsverket. Miljöräkenskaperna på Statistiska Centralbyrå (SCB) beräknar årligen de konsumtionsbaserade utsläppen.

Öppna data - Ljusnarsbergs kommun

Inflyttningen har varit högre än utflyttningen, framförallt vad gäller inflyttning Utsläpp från konsumtion. Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. De så kallade konsumtionsbaserade utsläppen är därför mycket större än om vi bara tittar på utsläppen i Kungsbacka.

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

Mål för konsumtionsbaserade utsläpp Skriftlig fråga 2020/21

Konsumtionsbaserade utsläpp scb

Ärade åhörare!

Källa: Naturvårdsverket och SCB. De konsumtionsbaserade utsläppen summeras till 90 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser.
Lysande djur i havet

Miljöräkenskaperna på SCB beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom en miljöexpanderad input-outputanalys, en metod som kopplar utsläpp per bransch till konsumtion. SCB:s miljöräkenskaper beräknar konsumtionsbaserade utsläpp Miljöräkenskaperna på SCB beräknar årligen de konsumtionsbaserade utsläppen. Miljöräkenskaperna på SCB beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom en miljöexpanderad input-outputanalys, en metod som kopplar utsläpp per bransch till konsumtion.

SCB beräknar de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom en miljöexpanderade input-outputanalys, en metod som kopplar utsläpp per bransch till konsumtion. Miljöräkenskaperna på Statistiska Centralbyrå (SCB) beräknar årligen de konsumtionsbaserade utsläppen.
Lundgren motors eveleth

Konsumtionsbaserade utsläpp scb francis ngannou
myndigheter utanför stockholm
världens värsta diktaturer genom tiderna
varför är geometri viktigt
sweco hallbarhetschef

UPPFÖLJNING AV ANLÄGGNINGSSEKTORNS UTSLÄPP AV

Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas.


Hitachi transformers canada
lager jobb i stockholm

Konsumtionsrapporten 2019 - Cision

20 jan. 2021 — svårt att mäta konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp från Halmstad baserade på SCB:s statistik år 2017. Källa: Läns styrelsen i Halland. 3 juli 2020 — SCB:s sammanställning av konsumtionsbaserade utsläpp. 20.