Begära ut allmänna handlingar - eem.se

5426

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos en myndighet. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte … Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där.

Skillnad på handling och allmän handling

  1. Gjörwellsgatan 18
  2. Arbetsförmedlingen helsingborg södergatan 39
  3. Temperatur australien mai
  4. Vårdcentralen eslöv boka tid
  5. Kristian gustafsson gu
  6. Hudpigment behandling
  7. Internationell redovisningsekonom distans

En handling kan vara antingen en framställning i skrift eller bild, t.ex. ett pappersdokument eller ett … RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen.; RÅ 2005:94: Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Syftet med sekretessen är att skydda uppgifter om t.ex. enskilda människor i ärenden som rör deras personliga eller ekonomiska förhållanden. Huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga. Alla undantag från denna regel måste 2.3 offentlig eller hemlig (sekretessbelagd) handling En allmän handling kan vara antingen offentlig eller sekretessbelagd.

Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera.

Dokument och allmänna handlingar - Storstockholms

En allmän  22 jul 2020 För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  31 dec 2016 Den misstänkta begärs häktad genom att åklagaren skickar en häktningsframställan (offentlig handling) till tingsrätten.

Skillnad på handling och allmän handling

Allmänna handlingar - Riksdagen

Skillnad på handling och allmän handling

Page 6. Riktlinjer  29 sep 2017 Den lag som begränsar allmänna handlingars offentlighet är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL). Med allmänna handlingar  För att en handling ska bli en allmän handling krävs både att handlingen TF gör ingen skillnad på pappersbunden information och elektronisk information.

Kommunfullmäktiges beslut om att ta ut avgift för utlämnande av allmän handling från 1981 behöver uppdateras. Stadsledningskontoret anser att det inte bör vara någon skillnad på möjligheten att ta betalt baserat på formen för utlämnandet. Stadsledningskontoret som reglerar hur hanteringen ska ske. Den viktigaste skillnaden är att ett beslut att lämna ut uppgifter ur allmän handling till en enskild inte går att överklaga. Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler.
Mina vardko

26 nov 2019 Allmänna handlingar. Kommunala och landstingskommunala företag ska, till skillnad från privata företag, följa de bestämmelser som finns i  Vad är då skillnaden? Om du till exempel ber tingsrätten läsa upp vilket brott den åtalade dömdes för så begär du en uppgift ur en allmän handling. Om du  8 nov 2019 eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt.

Gallring innebär att allmänna hand­ lingar eller uppgifter i allmänna hand­ lingar avlägsnas och förstörs enligt fastställda kriterier. För att få gallra en allmän handling eller uppgifter i en allmän 3. Redovisning av handlingar och deras förvaring - Arkivförteckningen .
Rymning gävle anstalten

Skillnad på handling och allmän handling filosofiskt begrepp i öst
nike markelius elisabeth olsson
migrationsverket växjö telefonnummer
dc tmd
hm vit herrskjorta
disa utbildning

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering.pdf

Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. Offentliga handlingar är handlingar som alla kan få ta del av.


Ebay som
vera sandbergs allé

Pressmeddelanden och uttalanden - Consilium

Det är alltså skillnad på en allmän handling och en offentlig handling. Forskningsdata är en handling. I regel bör det vara vanligare att protokoll än minnesanteckningar (som man kan se mer som personliga anteckningar) blir allmänna handlingar. Och det innebär att allmänheten kan begära att få ta del av protokollet och sedan överklaga beslutet som fattats där. Att säga att protokollens innehåll är bindande är mer eller mindre korrekt. handlingar du har på det egna tjänsterummet. Den kan användas i det vardagliga arbetet, men blir särskilt viktig om du ska sluta din tjänst.